PRIVACY BELEID

 

By Jantine, gevestigd aan Mendelssohnstraat 4 te Leeuwarden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.byjantine.nl
Mendelssohnstraat 4
8916EX Leeuwarden
+31 623924952

Jantine Oevering is de Functionaris Gegevensbescherming van By Jantine. Zij is te bereiken via info@byjantine.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
By Jantine verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website van By Jantine aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch
– Bankrekeningnummer enkel bij afname van een dienst of product bij By Jantine

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@byjantine.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
By Jantine verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
By Jantine neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van By Jantine) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
By Jantine bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • (Categorie) persoonsgegevens > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn Belastingdienst –
  • Personalia > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn Belastingdienst
  • Adres > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn Belastingdienst
  • Telefoonnummer > 6 maanden > contact over producten of diensten
  • E-mailadres > 6 maanden > contact over producten of diensten
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op een website van By Jantine aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch> 6 maanden > contact over producten of diensten
  • Bankrekeningnummer enkel bij afname van een dienst of product bij By Jantine > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn Belastingdienst